Public Relations

Public Relations je nástroj, který v dobrých rukách dokáže veřejnosti představit, popsat produkt, službu či problematiku, vyvolat bližší zájem, posílit hodnověrnost a oblibu značky, budovat její pozici, uvádět nový produkt či službu na trh a podat finální informaci.

Naše PR služby umožňují klientům efektivně komunikovat s vnějším prostředím tak, aby image klienta byla v souladu s jeho strategickými cíli a jeho směřování bylo pozitivně chápáno nejen odbornou, ale i laickou veřejností. Spolupracujeme se sdělovacími prostředky a našim cílem je zveřejnění žádoucích informací a iniciování pozitivní publicity. Jedná se o práci s dlouhodobou návratností, protože vychází z respektu k nezávislosti, objektivnosti a zájmu médií. Díky dobrým vztahům s novináři a množstvím osobních kontaktů v médiích můžeme rychle a efektivně jednat a dokážeme vše bohatě zúročit při práci s našimi klienty, kde se snažíme o posílení prestiže a důvěryhodnosti firmy, značky nebo jejich produktů.

Ucelený servis PR zahrnuje komunikaci s médii, produktové PR, launch novinek (eventy), korporátní komunikaci, komunikaci se spotřebiteli a krizovou komunikaci.

Co pro vás v rámci PR servisu děláme ...
Placený reklamní článek, reklama, PR článek nebo zmínka ...

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 99069.